Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дюндін Валерій Дмитрович. Регіональні особливості формування та використання інтелектуального потенціалу суспільства : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2010-02-26; . Рада по вивченню продуктивних сил України. – , 0410U001502.
Знайдено 1 документів
Поширити