Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Вітюк Ірина Констянтинівна. Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській есхатології (на матеріалах Церкви адвентистів сьомого дня). : к.філос.н. : спец.. 09.00.11 - Релігієзнавство : захищена 2010-01-28; . Житомирський державний університет імені Івана Франка. – , 0410U001571.
Знайдено 1 документів
Поширити