Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Луценко Ігор Миколайович. Правове стимулювання: теоретико-правові засади та механізм реалізації : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2010-02-25; . Київський національний університет внутрішніх справ. – , 0410U001628.
Знайдено 1 документів
Поширити