Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Тарарак Марина Юріївна. Поезія І. Еренбурга в контексті російської поезії першої половини ХХ століття. : к.філол.н. : спец.. 10.01.02 - Російська література : захищена 2010-02-25; . Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – , 0410U001666.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19