Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мозгова Олена Миколаївна. Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікування герпетичної інфекції порожнини рота у дітей : к.мед.н. : спец.. 14.01.22 - Стоматологія : захищена 2010-03-04; . Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – , 0410U001729.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25