Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Моторний Олександр Андрійович. Лінгвокультурологічний компонент у фразеології верхньолужицької мови : к.філол.н. : спец.. 10.02.03 - Слов'янські мови : захищена 2010-03-16; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0410U001869.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19