Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Грядуща Віра Володимирівна. Оцінка експлуатаційної надійності шахтних вентиляторів головного провітрювання : к.т.н. : спец.. 05.05.06 - Гірничі машини : захищена 2010-09-23; . ВАТ"Науково-дослiдний iнститут гiрничої механiки iм. М.М. Федорова". – , 0410U004529.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02