Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шай Дмитро Сергійович. Противірусна та інтерфероногенна активність низькомолекулярних індукторів інтерферону - аналогів аміксину та похідних дифенілу : к.б.н. : спец.. 03.00.06 - Вірусологія : захищена 2010-11-17; . Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. – , 0410U004812.
Знайдено 1 документів
Поширити