Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Петрішина Наталя Миколаївна. Морфо-біологічні та господарсько цінні ознаки Artemisia dracunculus L. в умовах передгірної зони Криму. : к.б.н. : спец.. 03.00.05 - Ботаніка : захищена 2010-11-17; . Інститут ефіроолійних та лікарських рослин УААН. – , 0410U004861.
Знайдено 1 документів
Поширити