Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Озернюк Ганна Володимирівна. Рентні договори в системі цивільно-правових договорів. : к.ю.н. : спец.. 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право : захищена 2010-11-13; . Національний університет "Одеська юридична академія". – , 0410U004940.
Знайдено 1 документів
Поширити