Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Самарський Андрій Юрійович. Парадигма нелінійного мислення та її роль в сучасній науці : к.філос.н. : спец.. 09.00.09 - Філософія науки : захищена 2010-11-26; . Національний університет біоресурсів і природокористування України. – , 0410U004948.
Знайдено 1 документів
Поширити