Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мошовський Тарас Михайлович. Соціально-філософська концептуалізація нації: історична ґенеза та онтологічна сутність. : к.філос.н. : спец.. 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії : захищена 2010-11-18; . Державний університет інформатики і штучного інтелекту. – , 0410U006227.
Знайдено 1 документів
Поширити