Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Фірсова Наталія Олександрівна. Профілактика та лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у вагітних з йоддефіцитом : к.мед.н. : спец.. 14.01.01 - Акушерство та гінекологія : захищена 2010-12-08; . НДІ медичних проблем сімї Донецького національного медичного університету ім.М.Горького. – , 0410U006540.
Знайдено 1 документів
Поширити