Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лелека Тетяна Олександрівна. Особливості англоамериканських запозичень в українській і російській мовах початку ХХІ століття на тлі процесу контактування мов (на матеріалі словників та мови ЗМІ). : к.філол.н. : спец.. 10.02.15 - Загальне мовознавство : захищена 2010-12-14; . Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – , 0410U006550.
Знайдено 1 документів
Поширити