Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Парпан Уляна Михайлівна. Адміністративно-правові засади реформування відомчої освіти МВС як фактор підвищення професіоналізму працівників міліції. : к.ю.н. : спец.. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право : захищена 2010-12-17; . Львівський державний університет внутрішніх справ. – , 0410U006554.
Знайдено 1 документів
Поширити