Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мельник Катерина Вікторівна. Взаємодія товстої плити із системою гладких штампів за невідомих областей контакту : к.т.н. : спец.. 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла : захищена 2010-12-10; . Луцький національний технічний університет. – , 0410U006570.
Знайдено 1 документів
Поширити