Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Першегуба Ярослав Володимирович. Гігієнічна оцінка комплексного (аерогенного і перорального) навантаження хімічних канцерогенів на населення великого міста за критерієм ризику : к.мед.н. : спец.. 14.02.01 - Гігієна : захищена 2010-12-17; . Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва Академії медичних наук України". – , 0410U006611.
Знайдено 1 документів
Поширити