Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кіршенблат Софія Володимирівна. Феномен натовпу у розвитку політичного процесу на постсоціалістичному просторі. : к.політ.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 2010-12-17; . Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – , 0410U006643.
Знайдено 1 документів
Поширити