Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Котович Олександр Вячеславович. Еколого-гідрологічні особливості лісів степової зони України (на прикладі Присамар'я Дніпровського). : к.б.н. : спец.. 03.00.16 - Екологія : захищена 2010-12-15; . Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – , 0411U000043.
Знайдено 1 документів
Поширити