Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Розсказов Андрій Григорович. Розвиток соціального капіталу в Україні в умовах євроінтеграції : к.держ.упр. : спец.. 25.00.01 - Теорія і історія державного управління : захищена 2010-12-16; . Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – , 0411U000079.
Знайдено 1 документів
Поширити