Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ганьбергер Ірина Ігорівна. Клінічний перебіг, зміни показників системного запалення, кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із супутніми хронічним обструктивним захворюванням легень і хронічними гепатитами та їх медикаментозна корекція : к.мед.н. : спец.. 14.01.12 - Ревматологія : захищена 2011-04-21; . Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського". – , 0411U002202.
Знайдено 1 документів
Поширити