Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Харчук Олексій Вікторович. Оптимізація діагностики і хірургічного лікування біліарної гіпертензії при холангіті. : к.мед.н. : спец.. 14.01.03 - Хірургія : захищена 2011-05-10; . Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. – , 0411U002288.
Знайдено 1 документів
Поширити