Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Коляда Оксана Петрівна. Портфельне планування у процесі реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу : к.т.н. : спец.. 05.13.22 - Управління проектами та програмами : захищена 2011-05-12; . Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – , 0411U002295.
Знайдено 1 документів
Поширити