Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Цимбалій Вадим Володимирович. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України. : к.філос.н. : спец.. 09.00.11 - Релігієзнавство : захищена 2011-04-28; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0411U002303.
Знайдено 1 документів
Поширити