Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Семикопний Анатолій Дмитрович. Боротьба з організованою злочинністю в УСРР у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.) : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2011-04-29; . Харківський національний університет внутрішніх справ. – , 0411U002440.
Знайдено 1 документів
Поширити