Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Боднарюк Ірина Леонідівна. 1Управління витратами торговельних підприємств споживчої кооперації : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-05-17; . Львівська комерційна академія. – , 0411U002454.
Знайдено 1 документів
Поширити