Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Чепок Андрій Олегович. Вплив металевих наночастинок на оптичні та фотоелектричні властивості твердого тіла. : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.07 - Фізика твердого тіла : захищена 2011-04-27; . Міжнародний гуманітарний університет. – , 0411U002463.
Знайдено 1 документів
Поширити