Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гавриляк Галина Євстахіївна. Генералізований пародонтит: імунопатогенез, клініка та діагностика : к.мед.н. : спец.. 14.03.08 - Імунологія та алергологія : захищена 2011-05-05; . Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – , 0411U002469.
Знайдено 1 документів
Поширити