Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Хоменко Зоряна Валеріївна. Вплив малоінтенсивного іонізуючого випромінювання на паренхіматозні органи собак. : к.вет.н. : спец.. 16.00.02 - Патологія, онкологія і морфологія тварин : захищена 2011-04-27; . Житомирський національний агроекологічний університет. – , 0411U002516.
Знайдено 1 документів
Поширити