Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Рябека Олександр Григорович. Організації громадянського суспільства та їх роль у системі державного управління: політологічний аналіз : к.політ.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 2011-05-27; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0411U002590.
Знайдено 1 документів
Поширити