Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Іванова Вікторія Вікторівна. Особливості розвитку творчого мислення у перехідний період від дошкільного до молодшого шкільного віку. : к.психол.н. : спец.. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія : захищена 2011-05-11; . Інститут психології ім. Г. С. Костюка Академії педагогічних наук України. – , 0411U002618.
Знайдено 1 документів
Поширити