Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лизанець Олександр Володимирович. "Прикордонне співробітництво регіону в контексті трансформаційних процесів" (на матеріалах Закарпатської області) : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2011-05-26; . Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет". – , 0411U002621.
Знайдено 1 документів
Поширити