Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Пірятінська Наталія Євгенівна. Нейроно-гліально-капілярні відносини в енторинальнiй дiлянцi парагіпокампальної закрутки головного мозку людини : к.мед.н. : спец.. 14.03.09 - Гістологія, цитологія, ембріологія : захищена 2011-05-24; . Харківський національний медичний університет. – , 0411U002625.
Знайдено 1 документів
Поширити