Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Юніна Марина Петрівна. Уніфікація право- та дієздатності юридичних осіб у міжнародному приватному праві : к.ю.н. : спец.. 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право : захищена 2011-05-21; . Харківський національний університет внутрішніх справ. – , 0411U002632.
Знайдено 1 документів
Поширити