Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Власенко Тетяна Анатоліївна. Забезпечення ефективності менеджменту персоналу за рахунок управління трансакційними витратами : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-05-12; . Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – , 0411U002687.
Знайдено 1 документів
Поширити