Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Волосовець Антон Олександрович. Нейрогенна ротоглоткова дисфагія в гострий період мозкового інсульту: механізми виникнення, методи діагностики та ведення хворих : к.мед.н. : спец.. 14.01.15 - Нервові хвороби : захищена 2011-05-27; . Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – , 0411U002723.
Знайдено 1 документів
Поширити