Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Чехлов Михайло Володимирович. Лікування та профілактика спайкової хвороби черевної порожнини (експериментально-клінічне дослідження) : к.мед.н. : спец.. 14.01.03 - Хірургія : захищена 2011-05-23; . Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – , 0411U002734.
Знайдено 1 документів
Поширити