Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шершньова Ганна Вікторівна. Інформаційні ресурси і комунікації в управлінні асортиментом торговельних мереж : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-05-24; . Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – , 0411U002778.
Знайдено 1 документів
Поширити