Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гаврильченко Олена Володимирівна. Управління витратами у відтворювальних процесах сільськогосподарських підприємств : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-04-21; . Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – , 0411U003282.
Знайдено 1 документів
Поширити