Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Майло Андрiй Миколайович. Вплив циклічного деформування на неоднорідність фізико-механічних властивостей поверхневого шару конструкційних металевих матеріалів під час втоми : к.т.н. : спец.. 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла : захищена 2011-05-12; . Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка Національної академії наук України. – , 0411U003412.
Знайдено 1 документів
Поширити