Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шкворець Олена Володимирівна. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до моделювання і проектування одягу. : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2011-05-13; . Херсонський державний університет. – , 0411U003453.
Знайдено 1 документів
Поширити