Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Галаур Світлана Петрівна. Префіксально-прийменникова кореляція дієслівного предиката : к.філол.н. : спец.. 10.02.01 - Українська мова : захищена 2011-05-11; . Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – , 0411U003523.
Знайдено 1 документів
Поширити