Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Томіна Олена Євгеніївна. Клінічне значення варіабельності серцевого ритму, типів ортостатичних реакцій і добових профілів артеріального тиску при артеріальній гіпертензії, коморбідної з виразковою хворобою : к.мед.н. : спец.. 14.01.02 - Внутрішні хвороби : захищена 2011-05-20; . Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – , 0411U003553.
Знайдено 1 документів
Поширити