Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ніколаєв Євген Борисович. Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності : к.е.н. : спец.. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки : захищена 2011-05-12; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0411U003570.
Знайдено 1 документів
Поширити