Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сусловська Таісія Євгеніївна. Організаційно-економічні форми інтернаціоналізації університетської діяльності : к.е.н. : спец.. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини : захищена 2011-05-16; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0411U003593.
Знайдено 1 документів
Поширити