Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Горбачевський Андрій Миколайович. Удосконалення методів хімічного моніторингу токсичних металів Tl, Hg, Cd, Pb, Ba в об'єктах довкілля : к.х.н. : спец.. 21.06.01 - Екологічна безпека : захищена 2011-05-31; . Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України. – , 0411U003641.
Знайдено 1 документів
Поширити