Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Артьомова Аліна Вадимівна. Інформаційна технологія обробки результатів попередніх випробувань для оцінки витрат виробництва продукції в авіаційному приладобудуванні. : к.т.н. : спец.. 05.13.06 - Інформаційні технології : захищена 2011-05-20; . Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – , 0411U003729.
Знайдено 1 документів
Поширити