Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лукановська Аліна Вікентіївна. Формування творчих умінь підлітків засобами української етнопедагогіки (історико-педагогічний аспект) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2011-05-20; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0411U003831.
Знайдено 1 документів
Поширити