Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кость Андрій Степанович. Особливості змін маркерів запалення у хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу : к.мед.н. : спец.. 14.03.04 - Патологічна фізіологія : захищена 2011-05-27; . Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – , 0411U003938.
Знайдено 1 документів
Поширити