Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ковалюк Юрій Володимирович. Семантика та функції фразеологізмів з онімним компонентом у національних варіантах англійської мови : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2011-06-24; . Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – , 0411U004248.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14